Xarxa d'entitats d'inserció a la agricultura


Amb la finalitat d’afavorir l’accés al mercat laboral i a la formació agrària de les persones aturades, demandants de feina a l’agricultura, la Fundació Pagesos Solidaris ha promogut la creació d'una xarxa d’entitats d’inserció a l’agricultura. Aquest projecte ha estat impulsat amb el suport del SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012, de 8 d’octubre


La Xarxa d’entitats d’inserció a la agricultura permet optimitzar els recursos de proximitat ja existents al territori i està basada en una plataforma virtual de treball, en una metodologia de treball comú basada en les bones práctiques i en la coordinació directa entre les entitats que conformen la xarxa.


La xarxa està integrada per 19 entitats (Ajuntaments, Consells Comarcals, i entitats d’inserció). En total suposen un total de 39 punts d’atenció a totes les demarcacions territorials de Catalunya.

Les entitats d’inserció introdueixen expedients dels demandants de feina a l’agricultura a la borsa de treball virtual creada per aquest menester. Així doncs, els demandants de feina es poden inscriure per treballar a l’agricultura des de el seu territori de residència habitual.

El treball en xarxa ens permet disposar de treballadors de proximitat especalitzats en totes les demarcacions territorials de Catalunya.

 


Contractació de proximitat & desenvolupament territorial

La contractació de proximitat  permet  enllaçar empresaris dels diferents territoris amb els treballadors especialitzats de proximitat  afavorint el desenvolupament local, comarcal i provincial.